O Mnie

Daniel Sapiński

Kętrzyn, warmińsko – mazurskie.

Mam wykształcenie wyższe – mgr Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Penitencjarnej,  dodatkowo ukończyłem wiele kursów i szkoleń, które pomogły i pomagają mi w rozwoju zawodowym. Oto niektóre z nich:

Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień.

Certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie nr 254, nadany przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;

Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie przy IPZ w Warszawie – 160h;

– Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia  przy IPZ w Warszawie – 650h;

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy IPZ w  Warszawie – 120h;

Szkolenie dla prowadzących program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie pt: „ Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie wg Modelu Duluth” – 50h.

 

 

Pokora
Do jednego z odwiedzających, który się przedstawił jako
„poszukiwacz Prawdy”, Mistrz powiedział:
– Jeśli rzeczywiście szukasz Prawdy, to musisz posiadać przede
wszystkim jedną rzecz.
– Wiem. Żarliwość w dążeniu do prawdy.
– Nie. Chodzi o niesłabnącą gotowość do przypuszczenia, że możesz
się mylić.
A. De Mello – „Minuta mądrości”