Oferta

Instytucje pomocowe:

  • prowadzenie zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) dla osób uzależnionych od alkoholu, oraz od substancji psychoaktywnych;
  • prowadzenie treningów umiejętności społecznych;
  • prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
  • prowadzenie grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;
  • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla rodzin osób uzależnionych;
  • prowadzenie punktu konsultacyjnego;
  • pomoc w prowadzeniu procedury Niebieskiej Karty.

Warunki współpracy ustalane są indywidualnie według potrzeb danej instytucji.

Osoby prywatne:

Spotkania z osobami potrzebującymi pomocy lub rozmowy prowadzę w Poradni Leczenia Uzależnień w Kętrzynie – zakładka Poradnia Leczenia Uzależnień.

Kontakt w zakładce lub poniżej.

 

 

Daniel Sapiński

Tel. 692 – 838 – 407

e-mail: kontakt@szukaj-rozwiazan.pl

www.szukaj-rozwiazan.pl

 

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY