Poradnia Leczenia Uzależnień

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Poradnia Leczenia Uzależnień

mgr Krystyna Ignatowa

ul. Traugutta 3 , pokój 110 i 115 – budynek Hotelu KOCH, I-sze piętro

11-400 Kętrzyn

tel. 89 751 16 01

 

Oferujemy profesjonalną pomoc terapeutyczną skierowaną do osób:

Dorosłych :

– terapia osób uzależnionych od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych;

– terapia uzależnień behawioralnych
( hazard, komputer, zakupy, itp.);

– terapia osób współuzależnionych i DDA;

– wsparcie i poradnictwo osób doświadczających przemocy w rodzinie;

– edukacja osób stosujących przemoc w rodzinie

Młodzieży, która nie ukończyła 18r. życia:

– terapia osób uzależnionych od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, leki psychotropowe);

– terapia uzależnień behawioralnych
( hazard, komputer, zakupy, itp.);

– wsparcie, poradnictwo i edukacja rodziców osób uzależnionych

– pomoc w znalezieniu odpowiedniej placówki terapeutycznej (stacjonarnej) w przypadku konieczności jej zalecenia

W ofercie placówki są zawarte konsultacje psychiatryczne, oraz możliwość uzyskania skierowania, wraz z uzgodnieniem miejsca do Oddziału Detoksykacyjnego, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

GODZINY PRZYJĘĆ:

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek        –                8.00 – 15.00

Czwartek    8.00 – 18.00

Przyjęcia w innych godzinach, możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

Poradnia Leczenia Uzależnień w Kętrzynie wykonuje świadczenia w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY,

JEDNOCZEŚNIE ZAPEWNIAJĄC

DYSKRECJĘ I ZROZUMIENIE