Strona Główna

Prywatna Praktyka Terapeutyczno – Edukacyjna Daniel Sapiński

Tel. 692 – 838 – 407

www.szukaj-rozwiazan.pl

e-mail: kontakt@szukaj-rozwiazan.pl

Nazywam się Daniel Sapiński. Od stycznia 2010 r. prowadzę jednoosobową działalność terapeutyczno-edukacyjną na terenie Kętrzyna i okolic. Przedmiotem mojej działalności jest terapia, profilaktyka, edukacja i wsparcie w zakresie:

  • uzależnienia od alkoholu, od substancji psychoaktywnych, hazardu, itp;
  • wspóluzależnienia i DDA
  • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Współpracuję na stałe z Poradnią Leczenia Uzależnień w Kętrzynie, jako Specjalista Psychoterapii Uzależnień, oraz z innymi instytucjami takimi jak:
MOPS w Kętrzynie, MOPS w Reszlu, GOPS w Kętrzynie oraz zakłady karne, szkoły, ośrodki terapii uzależnień i inne. Ciągle uczestniczę w szkoleniach i staram się podnosić swoje kwalifikacje.